GDPR formaliseert een ethische gedragscode die wij als bedrijf al langer onderschrijven en toepassen. Uw communicatie met ons kunt u dus met gerust gemoed blijven voeren, want onze ethiek, gebaseerd op (wederzijds) respect is al veel langer onze echte drijfveer voor communicatie met de buitenwereld. Mocht u desondanks vinden dat wij onrechtmatig met u contact nemen, of dat wij uw gegevens verkeerdelijk gebruiken dan volstaat het ons daar op te wijzen. Wij doen dan het nodige om dit naar de toekomst te verhelpen.  
WIJ VERWERKEN EEN STRICT MINIMUM AAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
MOBIELEMASSAGES  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw specifieke vragen en interesses, de aanleiding voor het contact nemen – Uw communicatievoorkeuren – Bepaalde fysische  relevante gegevens voor het uitvoeren van onze dienstverlening (bv. zwangerschap, allergie, pijnpunten…..) – Uw voorkeuren voor de dienstverlening (bv. wie, gender, …) – Uw interesse in promoties en kortingen
WIJ WERKEN MET UW GEGEVENS OMWILLE DE CONTINUITEIT VAN ONZE DIENSTVERLENING
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Wanneer u over een @outlook.com of @hotmail.com mailadres beschikt, kan het zijn dat wij u ook via een alternatief email adres contacteren; het blijkt dat de spamfilters van de betrokken accounts vaak onterecht berichten filteren; klanten die van ons een antwoord verwachten, krijgen dan de verwachte informatie niet. Daarom hebben we ook een alternatief email account bij Microsoft voor comunicatie met deze email adressen. U krijgt dan mogelijks 2 antwoorden van 2 verschillende accounts. Wenst u niet verder gecontacteerd te worden dan volstaat het ons daarvan op de hoogte te brengen, bij voorkeur schriftelijk.
WIJ BESCHERMEN DE REPUTATIE  VAN ONZE DIENSTVERLENING
Wanneer u om een of andere reden toch verkiest ons anoniem te contacteren (zonder naamsvermelding) en u hebt nog niet eerder met ons contact gehad, dan geven we geen verder gevolg aan het contact. Hetzelfde geldt in het geval van personen die ethisch ongepaste communicatie voeren (bv. gender- gerelateerde uitspraken die wijzen op een gebrek aan respect of een eenzijdig waarde oordeel, vragen die ongepast zijn in de context van een eerzame professionele dienstverlening, of uitspraken die onze naam en faam kunnen schaden). We houden wel de contactgegevens (meestal is dat het telefoonnummer) bij voor toekomstige controles en markeren dit nummer als een nummer waar geen dienstverlening aan wordt verstrekt. Wij respecteren iedereen die ons respectvol behandelt.
WIJ BEWAREN UW GEGEVENS MAX. 5 JAREN
MOBIELEMASSAGES  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor onze bedrijfsactiviteit hebben we een redelijke termijn van 5 jaren voorzien. Contacten vanaf 25 mei 2018 worden daartoe geregistreerd met datum contactname, contactbron en vervaldatum van gegevens. Contacten van voor 25 mei 2018 worden passief gebruikt: als interne controle wanneer een klant ons contacteert zonder zijn naam op te geven bijvoorbeeld (bv. bij een sms vraag van een klant die ons nummer heeft opgeslagen en veronderstelt dat we dat nummer herkennen).Als uw gegevens in deze contacten zitten, dan is dat omdat u vroeger met ons zelf contact hebt genomen.
WIJ BEWAREN UW GEGEVENS IN EEN BEVEILIGDE OMGEVING
Project- en communicatiegegevensgegevens  (inputs voor opdrachten, events…) worden bijgehouden op een beveiligde server voor de gehele duur van onze bedrijfsvoering. Hardcopy documenten die wij van de klant ontvangen worden ingescand en electronisch opgeslagen op het betrokken medium. Van de server wordt periodiek een backup genomen.
WIJ DELEN UW GEGEVENS NIET ZONDER AANVAARDBARE REDEN MET DERDEN
MOBIELEMASSAGES verstrekt uw persoonsgegevens NIET aan derden, behalve als deze derden ook worden betrokken in het uitvoeren van een dienstopdracht (bv. onderaanneming, partnership in projecten). In dat geval vragen we de derden vooraf onze privacy policy te aanvaarden. Wanneer deze derden u spontaan, en buiten de context van een ingeplande dienstverlening, contacteren zonder dat u daar om gevraagd hebt, dan verzoeken we u dit onverwijld aan ons mee te delen. Wij zetten dan de nodige juridische stappen naar de betrokkenen. 
WIJ VOLGEN UW INTERESSE IN ONZE ACTIVITEITEN OP HET NET
We kunnen gebruik maken van digitale dienstverleners (Google Analytics, WordPress, Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Mailchimp…) voor het opvolgen van het raadplegen van onze website en bedrijfsprofielen, en voor het optimaliseren van onze communicatie met de markt. Alle gegevens die via deze digitale dienstverleners  worden verzameld vallen onder de privacy policy van de betrokken diensten. Bij selectie van de digitale dienstverlener checken we vooraf  of de betrokken dienstverlener de GDPR naleeft.
U KUNT UW GEGEVENS TE ALLE TIJDE AANPASSEN OF LATEN SCHRAPPEN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mobielemassages.be . Wij zullen binnen de week op uw verzoek reageren. GDPR formaliseert een gedragscode die wij bij MOBIELEMASSAGES al langer onderschrijven en toepassen. In die zin verandert er voor u alleen het formele aspect.   Deze privacy policy is opgemaakt op 24 mei 2018. MOBIELEMASSAGES – BE 0821.101.733 Reevijver 31, 9840 De Pinte (België)